Odborná garance

Prof.  MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1.LF UK

Eva Havrdová je profesorkou neurologie  na 1.Lékařské fakultě UK v Praze. Pracuje jako vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2. Promovala v r. 1981, získala specializaci v neurologii a věnuje se roztroušené skleróze a příbuzným onemocněním.

Její zájem je především neuroimunologie, léčba roztroušené sklerózy a jejích časných i maligních forem. Přispěla k dostupnosti biologické léčby pro pacienty v ČR, a to nejen výzkumem v oblasti neuroimunologie, ale také farmakoekonomiky. Pomáhala vytvořit síť patnácti českých MS Center.

Vede semináře a doškolovací kurzy v oblasti problematiky roztroušené sklerózy. Její pracoviště je výzkumným pracovištěm mezinárodního významu s rozsáhlou vědeckou mezinárodní spoluprací.

Je uznávanou odbornicí v zahraničí, členkou Scientific Committee ECTRIMS a Medical Advisory Board MSIF, v ČR členkou Výboru Neurologické společnosti ČLS JEP a předsedkyní Pracovní skupiny pro RS na MZ ČR. Je autorkou Standarů diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica (2012, upgrade 2015).

Je autorkou několik knih pro odborníky i pacienty s roztroušenou sklerózou a desítek vědeckých publikací včetně prioritního konceptu dlouhodobé remise u RS.

Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D.

Texty pro anglickou verzi webu byly přeloženy oddělením překladů a tlumočení jazykové školy Channel Crossings

Používáme technické a marketingové soubory cookie. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto webových stránek, přijímáte naše zásady cookie.
Zásady zpracování osobních údajů.